Bilimsel Program

Terapötik Aferez ve Hücresel Tedavi Oturumu
Bilimsel Programı26 Mart 2022, Cumartesi

08.30-08.40 Açılış Konuşması
Mehmet Ali Erkurt
1. Oturum – Hücresel Tedavi Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Uysal, Mustafa Özgül, Ferdi Nayır
08:40-09:00 A’dan Z’ye Pediatrik Kök Hücre İşlemleri
Konuşmacı:
Yasin Köksal
09:00-09:20 Kök Hücre Mobilizasyon 5n1k
Konuşmacı:
Dr. Bahar Uncu Ulu
09:20-09:40 Car T Hücrede Aferezin Yeri
Konuşmacı:
Dr. Semih Başçı
09:40-10:00 Kahve arası
2. Oturum – Terapötik Aferez Oturumu
Oturum Başkanları: Erol Ayyıldız, Fatih Kandemir
10:00-10:20 Plazmaferez Yöntemlerinde Etkinlik (Filtrasyon ve Santrifüj)
Konuşmacı:
Ali Gül
10:20-10:40 Komplikasyon Yönetimi
Konuşmacı:
Halil Silgeciler
10.40-11:00 Terapötik İşlemlerde Pediatrik Yaklaşım
Konuşmacı:
Güneş Yiğit
11:00-11:20 Viral Enfeksiyonlarda Afereze Immünolojik Yaklaışım
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Ali Karaselek
3. Oturum – Aferezde Yasal Süreçler ve Kalite Oturumu
Oturum Başkanları: Zerrin Ertaş, Ali Kılınç
11:20-11:40 SKS 2020 Terapötik Aferez Faaliyetleri
Konuşmacı: Haydar Arıkazan
11:40-12:00 Terapötik Aferez Faaliyetlerinde Yasal Süreç
Konuşmacı:
Şadan Özdemir
12:00-12:20 Yeni Dönemde SUT Fiyatları ve Faturalandırma
Konuşmacı: Cem Perdecier
12:20-12.40 Aferezde Etik ve Sosyal Sorumluluklar
Konuşmacı: Gül Koca
12:40-14.00 Öğle yemeği
4. Oturum
Oturum Başkanları: Senem Dadın, Aydın Kargın
14:00-14:20 Aferez Merkezlerinde Zorluklar ve Çözüm Yollları
Konuşmacı:
Halil Güneş
14:20-14.40 Afereze İlk Adım
Konuşmacı: Ferdi Nayır
14.40-15.00 Aferezde  Temel Konular
Soru – Cevap
15.00 Teşekkür ve Oturum Kapanış

Bizimle İletişime Geçin

kongre@bilkonkongre.com.tr

Tel: 312 466 7000
Gsm: 555 996 7789

Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Copyright by Bilkon Kongre 2021. All rights reserved.